Afschaffing keuzerecht rechtbank bij echtscheiding door onderlinge toestemming

Daar waar de echtgenoten tot nu toe de vrije keuze hadden over de familierechtbank waar ze hun dossier zouden indienen, zal dat vanaf 1 september 2018 niet langer het geval zijn. 

Vanaf 1 september 2018 zullen de echtgenoten hun dossier namelijk verplicht moeten indienen bij de familierechtbank van de woonplaats van één van beide partijen. Willen ze hun dossier bij geen van deze rechtbanken indienen, dan is de familierechtbank van de laatste echtelijke verblijfplaats bevoegd.

Op die manier zal dus vanaf 1 september 2018 definitief een einde komen aan de vrije keuze die de echtgenoten hadden.