Wie zijn wij

Samenwerkingsverband

Bemiddeling Vlaams-Brabant werkt samen met 3 organisaties om de dienstverlening naar cliënten te optimaliseren. Enerzijds is er een samenwerking met het Therapeutisch Centrum Ternat en het Therapeutisch Centrum Vijfhoek te Brussel, waardoor cliënten ook therapeutische ondersteuning kunnen krijgen, alsook de betrokken kinderen.

De samenwerking met People Interaction in de opleidingen tot familiaal bemiddelaar en bemiddelaar in burgerlijke-en handelszaken zorgt er voor dat Bemiddeling Vlaams-Brabant steeds de actuele wetgeving en wetswijzigingen opvolgt, door er zelf ook nascholingen en cursussen te verzorgen.

Kim Mauen

Bemiddelen , meester blijven over je eigen conflict, een akkoord kunnen vinden dat gedragen wordt door ALLE partijen, oog voor persoonlijke noden en verwachtingen, op een ethische en efficiënte manier tot een oplossing kunnen komen…
Eén voor één zaken die gepaard gaan met bemiddeling. Als juriste en docente ben ik intussen al verschillende jaren actief als bemiddelaar. Mensen die betrokken zijn in een juridische strijd verliezen zo vaak de echte oplossing van hun geschil uit het oog.  Het gaat in zovele gevallen veel meer om het WINNEN van de strijd, eerder dan het bekomen van een oplossing waar alle partijen bij gebaat zijn, en waardoor de intermenselijke contacten tussen de partijen kunnen worden hersteld. Zèlf zie ik bemiddeling als een manier om uit deze symbolische ‘boksring’ te stappen, met als doel een oplossing te bekomen waarin elke partij zich kan vinden, maar waarbij vooral ook wordt getracht de dialoog tussen partijen op een duurzame manier te herstellen.

Ontdek de waarde en efficiëntie van professionele bemiddeling

Vraag hier je kennismakingsgesprek aan