Echtscheidingsbemiddeling Vlaams-Brabant

Ontdek een constructieve manier van scheiden, met volle bescherming

Bemiddeling Vlaams-Brabant is een erkende scheidingsbemiddelaar gespecialiseerd in echtscheidingsbemiddeling. Net zoals bij onze overige bemiddelingsdossiers zoeken wij naar een constructief akkoord met inspraak van beide partijen. Lees meer over hoe wij familiale bemiddelingszaken aanpakken.

Hoe dan ook, scheiden is en blijft een delicate materie die moeilijke vragen opwerpt:

Het zijn vragen waar we samen een helder antwoord op zullen vinden, gekaderd in een duidelijk en transparant vermogensdossier en ouderschapsplan.

Verplicht vermogensdossier en ouderschapsplan

Wanneer je gehuwd bent en wil scheiden ben je verplicht een vermogensdossier en  – indien je kinderen hebt – een ouderschapsplan op te stellen. Verplicht, omdat justitie ze eerst gerechtelijk moet toetsen alvorens ze kunnen worden bekrachtigd. Dankzij onze federale juridische erkenning hoef je zich daar geen zorgen over te maken. Wij volgen ook het juridische traject en de administratie volledig voor jou op, zonder meerkost.

Hoe stellen we het vermogensdossier op?

Uiteraard analyseren we eerst wat er aan elke partij feitelijk of juridisch toebehoort. Vaak is er al een huwelijkscontract waarmee we rekening moeten houden. Het kan gaan over de woning, een levensverzekering, het loon, roerende goederen, enz. Daarnaast nemen we bij onze bemiddeling ook de tijd om te overlopen wat elke partij graag zelf wilt of wat je eventueel aan de andere partij wil gunnen en wat niet. 

Via simulatietools o.b.v. loon, eigendom, … kunnen we elke piste onderbouwen met concrete cijfers om beide partijen met het beste fiscale advies te voorzien, nu en in de toekomst.

Hoe stellen we een ouderschapsplan op?

Er is vaak twijfel over hoe een kind zal reageren tijdens en na een scheiding. Bovendien wordt de mening van kinderen vaak genegeerd. Aangezien het hen rechtstreeks beïnvloedt, is dat natuurlijk alles behalve een goed plan. Daarom fungeren wij ook als klankbord voor kinderen tijdens de bemiddeling en luisteren we aandachtig naar wat ze te vertellen hebben.

We kunnen dat via speciale, bevragingsmethoden en -technieken. Spelenderwijs – zelfs bij kinderen vanaf 6 jaar – geven ze erg waardevolle informatie prijs. Informatie dat ons dossier enkel zal versterken en de negatieve impact op het gezin drastisch zal verkleinen.

Ontdek de vele voordelen van een erkend, professioneel bemiddelaar

Vraag hier je kennismakingsgesprek aan