Scheiden zonder verschijning voor de rechtbank vanaf 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 zal het voor echtgenoten die scheiden met onderlinge toestemming niet langer verplicht zijn om persoonlijk voor de familierechtbank te verschijnen. Tot op de dag van vandaag wordt er in de procedure van de echtscheiding door onderlinge toestemming een onderscheid gemaakt in 2 situaties.

Ofwel leven de echtgenoten al minimaal 6 maanden feitelijk gescheiden op het moment van de neerlegging van het verzoekschrift, ofwel niet.

In het eerste geval, waarbij de echtgenoten al minstens 6 maanden feitelijk gescheiden leven op het moment van de neerlegging van het verzoekschrift, is er geen persoonlijke verschijning van de partijen nodig. Het dossier kan volledig administratief worden afgehandeld, zonder dat de echtgenoten nog naar de rechtbank hoeven te gaan.

In het tweede geval, waarbij de echtgenoten niet meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden leven, is tot op de dag van vandaag voorzien in 1 verplichte persoonlijke verschijning van de echtgenoten. Iets waar vele echtgenoten tegenop zien.

Vanaf 1 september 2018 wordt deze verplichte verschijning voor de familierechtbank dus afgeschaft.

Bij Bemiddeling Vlaams-Brabant zal het echtscheidingsdossier worden ingediend bij de familierechtbank en verder administratief worden opgevolgd van A tot Z, zonder dat de echtgenoten dus nog naar de rechtbank zullen hoeven te gaan.

Wèl zal rekening gehouden moeten worden met de nieuwe bevoegdheidsregeling voor de familierechtbanken bij de echtscheiding door onderlinge toestemming. De vrije keuze van de echtgenoten wordt immers ook afgeschaft.

Lees hierover meer in het artikel ‘Afschaffing keuzerecht rechtbank vanaf 1 september 2018’.