Scheidingsbemiddeling Vlaams-Brabant

Ontdek een constructieve manier van scheiden, met volle bescherming voor wettelijk en feitelijk samenwonenden

Bemiddeling Vlaams-Brabant is een erkende bemiddelaar gespecialiseerd in echtscheidingsbemiddeling. Net zoals bij onze overige bemiddelingsdossiers zoeken wij naar een constructief akkoord met inspraak van beide partijen. Lees meer over hoe wij familiale bemiddelingszaken aanpakken.

Wettelijk of feitelijk samenwonenden hoeven niet langs de rechtbank te passeren wanneer ze besluiten te gaan scheiden. Toch is het ten zeerste aan te raden om – naar analogie van scheidende gehuwden – via bemiddeling een vermogens- en/of ouderschapsplan op te stellen. Op die manier krijgen de ontwerpen een wettelijk draagvlak. Door ons erkend juridisch statuut hoef je zich daar geen zorgen over te maken. Wij volgen ook het juridische traject en de administratie volledig voor jou op, zonder meerkost.

Hoe stellen we het vermogensdossier op bij een scheiding?

Uiteraard analyseren we eerst wat er aan elke partij feitelijk of juridisch toebehoort. Vaak is er al een huwelijkscontract waarmee we rekening moeten houden. Het kan gaan over de woning, een levensverzekering, het loon, roerende goederen, enz. Daarnaast nemen we bij onze bemiddeling ook de tijd om te overlopen wat elke partij graag zelf wilt of wat je eventueel aan de andere partij wil gunnen en wat niet. 

Via simulatietools o.b.v. loon, eigendom, … kunnen we elke piste onderbouwen met concrete cijfers om beide partijen met het beste fiscale advies te voorzien, nu en in de toekomst.

Hoe stellen we een ouderschapsplan op bij een scheiding?

Er is vaak twijfel over hoe een kind zal reageren tijdens en na een scheiding. Bovendien wordt de mening van kinderen vaak genegeerd. Aangezien het hen rechtstreeks beïnvloedt, is dat natuurlijk alles behalve een goed plan. Daarom fungeren wij ook als klankbord voor kinderen tijdens de bemiddeling en luisteren we aandachtig naar wat ze te vertellen hebben.

Ontdek een constructieve manier van scheiden, met volle bescherming

Vraag hier je kennismakingsgesprek aan